infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Miskolcon megvalósuló tanodánk célja, hogy hátrányos helyzetű, köztük nagy számban cigány/roma származású általános iskolás diákok és családjaik számára biztosítsa, elérhetővé tegye az eredményes tanuláshoz szükséges szakmai, szociális, egészségfejlesztő, személyiségfejlesztő – jellemformáló és tudásbővítő, valamint közösségfejlesztő, fenntartható környezet és természetvédelem, és szabadidős programokat, tartalomi hátteret mind tanítási szorgalmi időszakban, mind szünidőben. A tanodai program 30 fő általános iskolás felső tagozatos diákot érint. Tanodánk az iskolai sikeresség mellett hangsúlyt fektet a diákok és családjaik látókörének szélesítésére szociális helyzetük, társadalmi integrációjuk támogatására is.

Általános célkitűzésünk, hogy csökkenjen a tanodába bevont tanulók körében az iskolai hiányzások, az osztályismétlők, oktatási rendszerből eredménytelenül kikerülők száma. További cél, hogy javuljanak az oktatási-tantárgyi és részképesség (pl: olvasási, szövegértési, számtani) eredmények, a részképességek, készségek fejlődjenek, erősödjön a diákokban a pozitív, életigenlő, a teljes személyiséget fejlesztő, egészséges életmódot megalapozó és elmélyítő választások, döntések a programok eredményeként, szabadidős tevékenységek iránti aktivitás és részvétel, pályaválasztással kapcsolatos ismeretek, és növekedjen bennük a továbbtanulás utáni igény és szándék.

 

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

Projekt címe: "Kereszt az aszfaltdzsungelben" Tanoda - Miskolc-Avason

Szerződött támogatás összege: 18 849 630 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt várható befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00100

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

nagylogo2

Szövegméret

2015-ben Egyesületünket támogatta:
 

omcse fejlec szolnok